Świetlica szkolna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021.


Poniedziałek-Piątek: 6.45-16.00 w oddziale w Luboszycach(klasy I-III).

Poniedziałek-Piątek: 14.30-15.30 w oddziale w Biadaczu(klasy IV-VIII).

 

Działalność świetlicy szkolnej

Zajęcia prowadzone w naszej świetlicy są oparte o zatwierdzony plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki naszym uczniom przed lekcjami i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków wypoczynku i odrobienie prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą, stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową.

Praca świetlicy w naszej szkole w czasie zdalnego nauczania polegała na przesyłaniu uczniom informacji i propozycji zajęć świetlicowych np. zabaw, wykonaniu różnego rodzaju plac plastycznych, materiałów wynikających z celów i zadań zajęć wychowawczo-dydaktycznych świetlicy.

Poniżej kilka przykładowych prac wykonanych przez uczniów.